ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & COOKIES

 1. Κάθε χρήση του διαδικτυακού τόπου http://ant1next.gr (ο «Διαδικτυακός Τόπος») από εσάς υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία ενδέχεται να τροποποιείται κατά καιρούς και την οποία οφείλετε να διαβάζετε και να βεβαιώνεστε ότι σας βρίσκει σύμφωνους. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, παρακαλείσθε να μην προβαίνετε σε χρήση του Διαδικτυακού τόπου και της υπηρεσίας παροχής ψηφιακού περιεχομένου (η «Υπηρεσία»).
 2. Κατά τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και της Υπηρεσίας ενδέχεται να σας ζητηθούν δεδομένα που προσδιορίζουν την ταυτότητά σας, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γεννήσεως. Τα προσωπικά δεδομένα που θα μας παρέχετε δύναται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από την εταιρεία «ΑΝΤΕΝΝΑ TV A.E.» (υπεύθυνος επεξεργασίας), η οποία λειτουργεί και διαχειρίζεται τον Διαδικτυακό Τόπο και την Υπηρεσία. Για τους σκοπούς της επεξεργασίας τα δεδομένα αυτά θα τηρούνται σε αρχείο.
 3. Για οποιοδήποτε πληροφορία σχετικά με το λογαριασμό σας ή/και την τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων ή/και την πολιτική cookies που ακολουθεί ο παρών Διαδικτυακός Τόπος, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση: support@ant1.gr. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας αποστείλετε επιστολή στην κάτωθι διεύθυνση: ΑΝΤΕΝΝΑ TV, Τμήμα Ιnternet, Λ. Κηφισίας 10 -12, Μαρούσι Αττικής, 151 25.
 4. Σκοποί της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι οι κάτωθι:
  • η επεξεργασία της εγγραφής σας, των παραγγελιών σας, των πληρωμών σας και εν γένει η εκτέλεση της σύμβασης παροχής ψηφιακού περιεχομένου, την οποία έχετε συνάψει με τον ΑΝΤΕΝΝΑ TV,
  • η επικοινωνία μαζί σας και η διεκπεραίωση τυχόν αιτημάτων σας.
  • η ενημέρωσή σας για τυχόν προσφορά από τον ΑΝΤΕΝΝΑ TV παρόμοιων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου ισοδύναμου ηλεκτρονικού μέσου (π.χ. SMS). Στην περίπτωση που διατηρείτε λογαριασμό στην Υπηρεσία, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας και να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα παραληπτών ενημερωτικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (newsletter) μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας (my account).
  • η πρόληψη , ο εντοπισμός και η διερεύνηση τυχόν απαγορευμένων ή παρανόμων πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της τήρησης των όρων της Υπηρεσίας.
 5. Για την διεκπεραίωση της πληρωμής σας, ενδεχομένως να σας ζητηθούν τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή οποιαδήποτε στοιχεία είναι απαραίτητα για την πληρωμή. Για την ολοκλήρωση της πληρωμής σας, ο ANTENNA TV μεταβιβάζει τα δεδομένα των καρτών σας σύμφωνα με τις διεθνείς βασικές αρχές της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας για τις πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες.
 6. Για να διευκολύνουμε την πρόσβασή σας στο λογαριασμό σας και την διαχείριση από εσάς της λήψης της Υπηρεσίας, χρησιμοποιούμε τεχνολογία, η οποία μας επιτρέπει να σας αναγνωρίζουμε ως διαχειριστή του λογαριασμού, ώστε να σας επιτρέπεται η άμεση πρόσβαση στο λογαριασμό σας χωρίς να σας ζητείται η εκ νέου συμπλήρωση του κωδικού σας ή κάποιου άλλου στοιχείου σας. Μπορείτε να επιλέξετε να μην επωφεληθείτε από το χαρακτηριστικό αυτό της Υπηρεσίας απενεργοποιώντας το προεπιλεγμένο πεδίο «Remember me», το οποίο θα εμφανιστεί κατά την σύνδεσή σας στον Δικτυακό Τόπο.
 7. Σας επισημαίνουμε ότι εάν μοιράζεστε το λογαριασμό σας με τρίτο άτομο ή επιτρέπετε σε τρίτο άτομο να έχει πρόσβαση στο λογαριασμό σας, το άτομο αυτό θα έχει πρόσβαση στις πληροφορίες σας, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων προσωπικών πληροφοριών, όπως για παράδειγμα το ιστορικό των συναλλαγών σας. Επίσης, οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση στο λογαριασμό σας μπορεί να προβεί σε πράξεις τροποποίησης και διαγραφής δεδομένων ή μεταβολής των επιλεγμένων ρυθμίσεών σας. Οι χρήστες της Υπηρεσίας ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους, καθώς και για την έξοδο από το λογαριασμό τους κατά τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται ότι τρίτα άτομα δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτόν. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ TV δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε πράξη οφείλεται σε αυθαίρετη χρήση του λογαριασμού χρήστη από τρίτο ή εν γένει από την αδυναμία του χρήστη να συμμορφωθεί με τον παρόντα όρο.
 8. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε πλέον ενημερωτική ηλεκτρονική επικοινωνία, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη λίστα παραληπτών ενημερωτικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας (my account). Εναλλακτικά, μπορείτε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: myaccount@ant1.gr.
 9. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ TV δεσμεύεται να τηρεί την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα που παρέχετε, να τηρεί τις διατάξεις του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Περαιτέρω, σας εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων σας που αναγνωρίζονται από το νόμο, όπως τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, τροποποίησης στοιχείων και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής). Στην περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας αυτά, παρακαλούμε όπως αποστείλετε είτε (α) ένα μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με το αίτημά σας την ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στον όρο 3, είτε (β) μία επιστολή με το αίτημά σας στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται στον όρο 3. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ TV επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που του γνωστοποιούνται κατά τρόπο που να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η αποκάλυψη του προσώπου που αυτά αφορούν, για στατιστικούς, προωθητικούς, ερευνητικούς ή και διαφημιστικούς σκοπούς, γνωστοποιώντας αυτά και σε τρίτα πρόσωπα π.χ. εταιρείες ερευνών αρμόδια για την ολοκλήρωση των ανωτέρω σκοπών.
 10. Με τη χρήση της Υπηρεσίας και παροχή των προσωπικών στοιχείων που σας ζητούνται, δηλώνετε και εγγυάστε ότι τα στοιχεία που παρέχετε είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεστε να μας κοινοποιείτε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί λόγω της παροχής εσφαλμένων ή ανακριβών στοιχείων.
 11. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ TV διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει κατά καιρούς σε τροποποίηση των παρόντων όρων. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους, παρακαλούμε να καταργήσετε το λογαριασμό σας και να ζητήσετε τη διαγραφή σας από την Υπηρεσία.
 12. Πολιτική Cookies
 13. Διαβάστε περισσότερα εδώ για την πολιτική μας σε ότι αφορά τα cookies
Τα cookies είναι σημαντικά για την λειτουργία του site και τα χρησιμοποιούμε για τη βελτίωση της πλοήγησής σας. Δέχομαι