Όροι Χρήσης Υπηρεσίας Παροχής Ψηφιακού Περιεχομένου

Πληροφορίες σχετικά με εμάς

Η υπηρεσία παροχής ψηφιακού περιεχομένου (η «Υπηρεσία») προσφέρεται από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ANTENNA TV A.E.», η οποία εδρεύει επί της Λεωφόρου Κηφισίας 10 – 12, Μαρούσι Αττικής, 151 25, Ελλάδα.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 210 6886100
Φαξ: 2106886542
Ε-mail: support@ant1next.gr

Η χρήση της Υπηρεσίας μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ant1next.gr και κάθε συναλλαγή σας μέσω του τόπου αυτού διέπονται από τους ακόλουθους όρους. Καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους αυτούς και να προβείτε στη χρήση της Υπηρεσίας και στην πραγματοποίηση συναλλαγών, μόνο εφόσον συμφωνείτε με το περιεχόμενό τους. Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους Χρήσης & Συναλλαγών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και να απευθυνθείτε στη Γραμμή Υποστήριξης Πελατών μας στον αριθμό 210-6241900 (αστική χρέωση).

Διαθεσιμότητα Υπηρεσίας
Η Υπηρεσία μας προορίζεται αποκλειστικά για κατοίκους της Ελλάδας. Προς το παρόν δεν εκτελούμε παραγγελίες από χώρες του εξωτερικού.

Διαδικασία εγγραφής χρήστη και δημιουργία λογαριασμού (user account)
Η Υπηρεσία είναι μία συνδρομητική υπηρεσία με μηνιαία χρέωση, η οποία παρέχει πρόσβαση σε οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Για να μπορέσετε να λάβετε τις υπηρεσίες μας θα πρέπει να έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο και browser συμβατό με την Υπηρεσία (για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στον κάτωθι σύνδεσμο: http://www.ant1next.gr/faq). Περαιτέρω, θα πρέπει να εγγραφείτε στην Υπηρεσία και να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να μας παρέχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνομά σας και μία έγκυρη και ενεργή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οποιαδήποτε άλλο στοιχείο είναι απαραίτητο για την διαδικασία εγγραφής, καθώς και να συνφωνήσετε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που τηρούμε http://www.ant1next.gr/privacy. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν θα πρέπει να δημιουργήσετε λογιαρασμό, ούτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες μας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι ορθά και αληθή και κρατείστε μας ενήμερους για οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία σας.

Με την εγγραφή σας δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 1. έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα,
 2. είστε άνω των δεκαοκτώ (18) ετών,
 3. είστε κάτοικος της Ελλάδας,
 4. έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες Όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τους αποδέχεστε ανεπιφύλακτα,
 5. όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις, συμπεριλαμβανομένων του ονόματός σας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και κάθε άλλης τυχόν πληροφορίας που σας ζητηθεί προς το σκοπό της εκτέλεσης της παραγγελίας σας,
 6. θα κάνετε χρήση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Διατηρούμε το δικαίωμα:

 1. να αρνηθούμε την εγγραφή ενός νέου χρήστη ή να διακόψουμε την εγγραφή ενός χρήστη, κατά την πλήρη διακριτική μας ευχέρεια,
 2. να διακόψουμε την προσφορά της Υπηρεσίας οποιαδήποτε στιγμή, με ή χωρίς προγενέστερη ειδοποίηση προς εσάς, κατά την πλήρη διακριτική μας ευχέρεια.

Τα στοιχεία εγγραφής σας και άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς που μας παρέχετε υπόκεινται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Συστήνουμε να διαβάσετε προσεκτικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων http://www.ant1next.gr/privacy, προτού αποδεχεθείτε τους παρόντες Όρους.
Η συνδρομή σας είναι μηνιαία και θα συνεχίζεται από μήνα σε μήνα. Εκτός εάν προβείτε στην διακοπή της συνδρομής σας (βλ. κατωτέρω υπό «Διακοπή της Συνδρομής»), μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε την συνδρομή σας για τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής που έχετε επιλέξει.
Μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή σας μπορείτε να προβείτε στην θέαση οπτικοακουστικού υλικού της επιλογής σας (εφεξής το «Πρόγραμμα» ή τα «Προγράμματα»). Μόλις ολοκληρωθεί η εγγραφή και η πληρωμή σας, θα έχετε πρόσβαση στα Προγράμματα, μέσω ενός κωδικού που θα σας χορηγηθεί. Θα σας επιτραπεί να παρακολουθήσετε τα Προγράμματα υπό τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με τους Όρους αυτούς.
Φυλάξτε τον κωδικό πρόσβασης σας (password) εμπιστευτικό. Είστε υπεύθυνος για κάθε χρήση του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένης της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, γι’ αυτό παρακαλούμε να είστε πολύ προσεκτικοί και να διαφυλάσετε την μυστικότητα του κωδικού πρόσβασής σας. Παρακαλούμε ενημερώστε μας το ταχύτερο δυνατό, εφόσον γνωρίζετε ή υποψιάζεστε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας.

Δωρεάν Δοκιμή
Η συνδρομή σας στην Υπηρεσία μπορεί να ξεκινήσει με μία δωρεάν δοκιμή. Η δωρεάν δοκιμή της συνδρομής σας θα διαρκέσει έναν μήνα (ή το διάστημα που θα ορισθεί κατά την εγγραφή σας) και έχει ως σκοπό να επιτρέψει σε νέα μέλη την δοκιμή της Υπηρεσίας. Κατά την εγγραφή σας θα ειδοποιηθείτε εάν δικαιούστε δωρεάν δοκιμής.
Στο τέλος της περιόδου της δωρεάν δοκιμής, θα χρεωθείτε για τον επόμενο μήνα της συνδρομής σας με την μέθοδο πληρωμής που έχετε δηλώσει, εκτός εάν διακόψετε την συνδρομή σας πριν την ημέρα λήξης της δωρεάν δοκιμής. Για να δείτε τη μηνιαία χρέωση και την ημέρα λήξης της περιόδου δωρεάν δοκιμής συμβουλευτείτε τη σελίδα του λογαριασμού σας. Σας επισημαίνουμε ότι δεν θα λάβετε κάποια ειδοποίηση από εμάς ότι η συνδρομή σας επί πληρωμή έχει ξεκινήσει.

Τιμή – τρόποι πληρωμής – ο Λογαριασμός σας
Η χρέωση για την συνδρομή σας θα πραγματοποιείται μηνιαίως με τον τρόπο πληρωμής που θα επιλέξετε την ημερολογιακή μέρα που αντιστοιχεί στην έναρξη της συνδρομής σας (ήτοι την εγγραφής σας). Σε μερικές περιπτώσεις η μέρα της χρέωσής σας μπορεί να μεταβληθεί (για παράδειγμα εάν η χρέωσή σας με τον δηλωμένο τρόπο πληρωμής δεν ήταν επιτυχής ή εάν η ημερομηνία εγγραφής σας δεν έχει αντίστοιχη ημερομηνία σε κάποιον μήνα). Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επόμενη ημέρα χρέωσής σας στην σελίδα του λογαριασμού σας (my Account).

Προκειμένου να έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στην υπηρεσία θα πρέπει να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω μηνιαίως επαναλαμβανόμενους τρόπους πληρωμής.
Οι τιμές που αναγράφονται στον τιμοκατάλογο είναι τελικές, δηλαδή περιλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. και κάθε άλλο φόρο και επιβάρυνση.
 1. Πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα με μηνιαίο κόστος 2,99€ . Η χρέωση ανανεώνεται αυτόματα κάθε μήνα και μπορείτε πάντοτε να την διακόψετε από το myAccount είτε ακόμα και σε συνενόηση με τον πάροχο της πιστωτικής σας κάρτας.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή καταγραφή και αλήθεια των στοιχείων της χρεωστικής/ πιστωτικής σας κάρτας. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση χρεωστικής/ πιστωτικής κάρτας τρίτου προσώπου, εκτός εάν είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένος χρήστης.

Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τηλεφωνική σύνδεση της οποίας δεν είστε συνδρομητής ή νόμιμος χρήστης, θα πρέπει να έχετε ενημερώσει εκ των προτέρων τον συνδρομητή ή νόμιμο χρήστη της σύνδεσης και να έχετε λάβει τη νόμιμη έγκρισή του για τη χρέωση με την οποία θα επιβαρυνθεί ο λογαριασμός του. Σε αντίθετη περίπτωση δεν φέρουμε ουδεμία ευθύνη σχετικά.

Το σύνολο των κινήσεων του λογαριασμού σας εμφανίζεται αναλυτικά στο πεδίο myAccount/ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ/, το οποίο εμφανίζεται ως επιλογή στο κεντρικό μενού της υπηρεσίας μετά την επιτυχή είσοδό σας (login) στην Υπηρεσία. Εκεί θα μπορείτε να ενημερώνεστε αναλυτικά ανά πάσα στιγμή σε σχέση με τη χρήση του λογαριασμού σας και τις συναλλαγές που πραγματοποιείτε.

Σε περίπτωση που η χρέωσή σας δεν πραγματοποιηθεί με επιτυχία, διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την συνδρομή σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε το ύψος των χρεώσεων και τους τρόπους πληρωμής της Υπηρεσίας μας. Οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή δεν θα ισχύει για εσάς, προτού παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την ενημέρωσή σας. Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε διακοπή της συνδρομής σας, τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τέτοια μεταβολή.

Διακοπή της Συνδρομής
Μπορείτε να τερματίσετε το λογαριασμό σας οποτεδήποτε ακολουθώντας τις οδηγίες στην σελίδα του λογαριασμού σας (my Account) και θα εξακολουθήστε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη του τρέχοντα μήνα της συνδρομής σας. Η Υπηρεσία μας δεν παρέχει επιστροφές ή πιστώσεις για μερική χρήση μηνιαίας συνδρομής. Η διακοπή της συνδρομής σας θα ενεργοποιηθεί κατά την τελευταία ημέρα του τρέχοντος μήνα της συνδρομής σας.
Παραίτηση από το Δικαίωμα Υπαναχώρησης
Δεδομένης της φύσης της Υπηρεσίας και του γεγονότος ότι αποκτάτε άμεση πρόσβαση στα ψηφιακά Προγράμματα, δεν θα έχετε την δυνατότητα να ακυρώσετε την σύμβασή σας ή να επιστρέψετε τα Προγράμματα που έχετε δει με απευθείας ροή μόλις ολοκληρώσετε την εγγραφή σας και κάνετε χρήση του κωδικού που σας έχει χορηγηθεί, όπως ορίζει και ο Ν.2251/1994 περί προστασίας των καταναλωτών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγξετε με προσοχή τους όρους παροχής της Υπηρεσίας, προτού πατήσετε το πλήκτρο που ολοκληρώνει την εγγραφή σας.
Μπορείτε πάντα να διακόψετε την συνδρομή σας, σύμφωνα με τους όρους της Υπηρεσίας.

Χρήση Υπηρεσίας
Η άδεια χρήσης του Προγράμματος που σας παραχωρείται με το παρόν είναι μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, προσωπική, μη εμπορική και συνίσταται στην κατ΄οίκον παρουσίαση μέσω διαδικτύου με την μέθοδο τη συνεχούς ροής (streaming). Ρητώς απαγορεύεται η εμπορική χρήση και η δημόσια παρουσίαση του Προγράμματος.
Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε όλο το περιεχόμενο που προσφέρει η υπηρεσία για την περίοδο που είσαστε ενεργός συνδρομητής. Αποδέχεστε ότι ο λογαριασμός σας είναι για προσωπική χρήση και περιορίζεται σε μία και μοναδική ταυτόχρονη ροή (stream) κάθε χρονική στιγμή.
Δεν είναι δυνατή και δεν επιτρέπεται η καταφόρτωση (downloading) του Προγράμματος.
Με την αποδοχή των Όρων αυτών, συμφωνείτε και αποδέχεσθε ότι τα πάσης φύσεως δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε κάθε στοιχείο και περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου (ενδεικτικά πληροφορίες, κείμενα, σχέδια, ονόματα, εικόνες, λογισμικό, οπτικοακουστικά έργα ή ηχογραφήματα), συμπεριλαμβανομένων των Προγραμμάτων, ανήκουν αποκλειστικά στον ΑΝΤΕΝΝΑ. Η περιορισμένη άδεια χρήσης των Προγραμμάτων που σας παραχωρείται υπόκειται στους Όρους. Απαγορεύεται κάθε περαιτέρω πράξη αντιγραφής, μεταφοράς, καταφόρτωσης, μετάδοσης, αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή οιασδήποτε χρήσης τους για εμπορικό ή μη σκοπό, με ή χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΑΝΤΕΝΝΑ. Απαγορεύεται η χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΑΝΤΕΝΝΑ ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων καθώς και των εμπορικών επωνυμιών και διακριτικών γνωρισμάτων, που περιέχονται στην Υπηρεσία. Δεν επιτρέπεται να αφαιρέσετε, τροποποιήσετε, παρακάμψετε, αποφύγετε, παρεμβάλετε, ή προσβάλετε οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό σήμα ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας που υπάρχουν με σχετική σήμανση στο Πρόγραμμα ή οποιοδήποτε μηχανισμό διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων, συσκευή, ή άλλο μηχανισμό προστασίας του Προγράμματος ή μηχανισμό ελέγχου στην πρόσβαση με το Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών φιλτραρίσματος γεωγραφικών θέσεων μέσω παρόχου διαδικτυακών υπηρεσιών IP. Επιπλέον, απαγορεύεται αυστηρά η δημιουργία παράγωγων έργων ή υλικών που προέρχονται από τροποποίηση ή με με οποιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του Προγράμματος (για παράδειγμα μοντάζ, mash-ups και παρόμοια βίντεο).

Χρήση του διαδικτυακού τόπου
Δεν επιτρέπεται η χρήση του διαδικτυακού τόπου του ΑΝΤΕΝΝΑ για οποιαδήποτε από τις κάτωθι χρήσεις:

 1. την διανομή/ διάθεση παράνομου, προσβλητικού, υβριστικού, απειλητικού, βλαβερού, χυδαίου ή εν γένει παράνομου υλικού,
 2. την μετάδοση υλικού που είναι ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που αποτελεί παράνομη πράξη ή και ποινικό αδίκημα και επισύρει ποινικές ή αστικές κυρώσεις ή που εν γένει παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία, κανονισμούς ή κώδικες συμπεριφοράς,
 3. την μη αδειοδοτημένη πρόσβαση σε άλλα συστήματα υπολογιστών,
 4. την παρεμπόδιση της χρήσης του διαδικτυακού τόπου από 3ο πρόσωπο,
 5. την παρεμπόδιση δικτύων που συνδέονται με τον διαδικτυακό μας τόπο,
 6. την δημιουργία, αποθήκευση και μετάδοση ψηφιακών αντιγράφων υλικών που προστατεύονται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς την άδεια του δικαιούχου,
 7. τη χρήση επιβλαβούς υλικού, όπως ιούς Η/Υ, Trojan horses, worms, επιβλαβή δεδομένα και άλλο κακόβουλο λογισμικό.
Σας εφιστούμε την προσοχή σε τυχόν ηλεκτρονικές επικοινωνίες που σας ζητούν να δώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με το λογαριασμό σας. Η παροχή των στοιχείων σας σε τέτοιου είδους επικοινωνίες μπορεί να οδηγήσουν σε κλοπή ταυτότητας. Πάντοτε να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα του λογαριασμού σας μέσω του διαδικτυακού τόπου της Υπηρεσίας και όχι μέσω υπερσυνδέσμων σε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή άλλου είδους ηλεκτρονική επικοινωνία. Μπορούμε να προβούμε σε διακοπή του λογαριασμού σας, προκειμένου να σας προστατεύσουμε από τέτοιου είδους απατηλές δραστηριότητες.

Νομική Ευθύνη
Ο ΑΝΤΕΝΝΑ δεν φέρει ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημία και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη παραγγελίας. Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τον Νόμο και τα χρηστά ήθη. Η χρήση του διαδικτυακού μας τόπου υπόκειται στους ελληνικούς και τους διεθνείς νόμους και συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε τον διαδικτυακό μας τόπο με σκοπό να παραβιάσετε αυτούς τους νόμους.

Επιπλέον, χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσία υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές της Υπηρεσίας ή λάθη. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια εισοδήματος, απώλεια κερδών, απώλεια συμβολαίων ή για οποιαδήποτε έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία κάθε είδους.

Τροποποίηση στους όρους
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι τροποποιημένοι όροι δεν θα ισχύουν για εσάς, προτού παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την ενημέρωσή σας. Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε διακοπή της συνδρομής σας τεκμαίρεται ότι αποδέχεστε τους τροποποιημένους όρους.
Αποκλεισμός ευθύνης για ιστοσελίδες τρίτων μερών

Ο ΑΝΤΕΝΝΑ μπορεί να αναφέρει στον διαδικτυακό του τόπο ιστοσελίδες τρίτων στο Διαδίκτυο. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ δηλώνει ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων σελίδων. Διαχωρίζουμε τη θέση μας και δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα καμίας από τις συνδεδεμένες σελίδες τρίτων μερών. Οποιαδήποτε αναφορά ή και link σε άλλο site, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και δεν ευθυνόμαστε για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στις ιστοσελίδες αυτές.

Ισχύον Δίκαιο –Δικαιοδοσία
Οι Όροι και Προϋποθέσεις του παρόντος διέπονται από τους νόμους του Ελληνικού κράτους και θα υπόκεινται στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων και συγκεκριμένα των δικαστηρίων της Αθήνας.

Ανωτέρα Βία
Ο ΑΝΤΕΝΝΑ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τυχόν καθυστερήσεις που θα προκληθούν από συνθήκες πέρα από τον έλεγχό της, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, καταστροφές, απεργίες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή εκτός, πολέμους, τρομοκρατικές ενέργειες, μηχανικές βλάβες και γενικά, οποιοδήποτε περιστατικό δεν επιτρέπει τη σωστή εκτέλεση των παραγγελιών. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ θα προβεί στις δέουσες ενέργειες προκειμένου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Διάφορα
Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από τον ΑΝΤΕΝΝΑ των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων του δεν συνεπάγεται τη παραίτησή του από τα δικαιώματα αυτά.

Τα cookies είναι σημαντικά για την λειτουργία του site και τα χρησιμοποιούμε για τη βελτίωση της πλοήγησής σας. Δέχομαι